Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
http://www.bppt.pl
Bydgoskich Przemysłowców 6
Bydgoszcz
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny to jeden z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce. Zlokalizowany jest w centralnej części kraju – województwie kujawsko – pomorskim - i obejmuje tereny inwestycyjne o powierzchni 286 hektarów. Obszar ten jest uzbrojony w nowoczesną infrastrukturę techniczną i drogową oraz dogodnie skomunikowany. Został objęty w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i częściowo Strefą Ekonomiczną. Czyni go to jeszcze dogodniejszym miejscem pod inwestycje przemysłowe.Spółka Bydgoski Park Przemysłowy, której głównym celem jest pobudzanie przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie korzystnych warunków inwestowania dla firm, została wpisana do rejestru 21 grudnia 2004 r Z dniem 24 stycznia 2011 r. zmieniła ona nazwę na Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Jej większościowym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz, posiadające ponad 94 procent udziałów.

OFERTA PARKU

BPPT oferuje około 63 ha wolnych terenów pod nowe inwestycje. Są to dogodnie skomunikowane działki na sprzedaż lub pod dzierżawę zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta Bydgoszczy oraz inwestycje typu build to suit, czyli realizację budowy obiektu kubaturowego dostosowanego do indywidualnych wymagań inwestora. Przygotowując tereny dla Inwestorów, Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in.: wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury.

BPPT oferuje wydzielenie gruntu w zakresie wielkości i kształtu, uwzględniając wymagania Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Park Technologiczny”, w którym oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Badania geologiczne wykazały, że odpowiada on standardom w zakresie stanu gleby i wód podziemnych.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia