Cywilno Wojskowy Związek Sportowy ZAWISZA
Gdańska 163
Bydgoszcz
Rekreacja

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „ZAWISZA” jest organizacją społeczną działającą na rzecz zrzeszonych członków oraz społeczności lokalnych. Do celów Związku należy m.in. organizowanie zawodów, imprez sportowych, szkoleń i szeroko rozumianej rekreacji, propagowanie walorów sportu i rekreacji, szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich oraz wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia