Educarium Sp. z o.o.
Grunwaldzka 207
Bydgoszcz
Pozostały handel hurtowy

Spółka zajmuje się wyposażaniem placówek oświatowych i terapeutycznych w pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, zabawki, artykuły plastyczne oraz sprzęt sportowy. Drugim obszarem działalności jest projektowanie i montaż placów zabaw.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia