Informacja i doradztwo

Naszym Klientom oferujemy analizę potrzeb rozwojowych i praktyczne informacje związane z nawiązaniem współpracy z nowymi partnerami. Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu planów strategicznych, zapewniamy konsultacje i opinie eksperckie w różnych obszarach dotyczących funkcjonowania firmy. To szerokie wsparcie oferujemy przedsiębiorcom i osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach usług informacyjnych i doradczych. Wysoką jakość naszej oferty potwierdza certyfikat systemu zarządzania jakością, który jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. Nasze usługi doradcze mogą być dofinansowane ze środków unijnych, bowiem posiadamy akredytację w Bazie Usług Rozwojowych. O wysokiej jakości naszej oferty doradczej świadczy również status Ośrodka Innowacji. Dysponujemy zespołem kilkudziesięciu doświadczonych konsultantów, zwłaszcza w dziedzinie doradztwa strategicznego, marketingu, zarządzania i finansowania rozwoju. Na życzenie klienta chętnie przedstawimy referencje.

Informacja pomocna w zakładaniu i rozwijaniu firmy:

 

 • wszelkie administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym informacja o zakładaniu firmy krok po kroku, przepisach podatkowych, zamówieniach publicznych, wymaganiach ochrony środowiska, ochronie konkurencji,
 • dostępne dotacje na powstanie i rozwój firmy oraz inne źródła finansowania (m.in. oferta kredytowa, poręczenia i pożyczki, leasing),
 • zasady sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie zwrotne,
 • identyfikowanie potrzeb w zakresie wprowadzania innowacji,
 • rekomendowanie ekspertów, partnerów biznesowych i naukowych do współpracy z firmami.

 

Usługi informacyjne są realizowane bezpłatnie wyłącznie dla przedsiębiorców. Pierwszeństwo w skorzystaniu z tej oferty mają firmy zrzeszone w Pracodawcach Pomorza i Kujaw.

Kontakt w sprawie usług informacyjnych:

Punkt Konsultacyjny
tel. 52 524 09 20 wew. 26
pk@pracodawcy.info.pl

Doradztwo w dziedzinie finansów, marketingu, administracji i organizacji firmy:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji  lub zmiany zakresu działalności gospodarczej,
 • analiza struktury organizacyjnej i metod zarządzania,
 • analiza powiązań osobowych i kapitałowych firmy,
 • audyt ochrony danych osobowych i opracowanie niezbędnej dokumentacji,
 • ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • opracowanie biznes planów na potrzeby wniosku dotacyjnego, kredytu, pożyczki, leasingu,
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw,
 • sporządzanie prognoz finansowych,
 • opracowanie strategii rozwoju firmy, w tym strategii marketingowych, czy społecznej odpowiedzialności,
 • rozliczanie projektów unijnych.

Doradztwo proinnowacyjne:

 • przeprowadzenie audytu innowacyjności obejmującego przede wszystkim analizę pozycji rynkowej, finansów, organizacji i zarządzania, dojrzałości technologicznej firmy,
 • doradztwo we wdrożeniu innowacji, w tym identyfikacja technologii, pomoc w określeniu modelu biznesowego,
 • wsparcie w poszukaniu partnera dla wspólnej realizacji  prac B+R i nowego produktu,
 • pomoc w negocjacjach  i zawarciu umowy z dostawcą technologii,
 • analiza opłacalności inwestycyjnej i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
 • pomoc w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym uzyskaniu ochrony tej własności,
 • doradztwo w prowadzeniu współpracy z jednostkami naukowymi,
 • pomoc w inicjowaniu powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów.


Skorzystanie z doradztwa wiąże się z odpłatnością za usługę
. Szczegółową wycenę przygotowujemy na indywidualne zapytanie Klienta. Do korzystania z usług doradczych zapraszamy przedsiębiorców i osoby zakładające  działalność gospodarczą.

Kontakt w sprawie usług doradczych:

Lech Światły
zastępca dyrektora biura
koordynator usługi proinnowacyjnej
koordynator ds. doradztwa i informacji

e-mail: swiatly@pracodawcy.info.pl
tel.:+48 52 524 09 20 wew.26
mobile: 661 528 009  

  

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia