Kontakt

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz
tel. 52 524 09 20

fax 52 5240920 wew. 24
e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl
www.pracodawcy.info.pl
NIP: 554-10-19-060
REGON: 090586671
KRS: 0000109572

W związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż pracownicy biura „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców są dostępni dla klientów w ograniczonym zakresie. Godziny pracy pozostają bez zmian od 8:00 do 16:00. Nasi pracownicy są dostępni telefonicznie i mailowo oraz wykonują na bieżąco swoje zadania, w tym w szczególności dotyczące obsługi kontaktów z firmami członkowskimi. Ograniczone są jednak spotkania z zewnętrznymi uczestnikami. Pracownicy organizują zgodnie z potrzebami klientów wideokonferencje i telekonferencje.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób i instytucji współpracujących z naszą organizacją, aby wszelka korespondencja była skanowana i wysyłana pocztą elektroniczną na adres biuro@pracodawcy.info.pl (w przypadku uznania korespondencji za wrażliwą, prosimy jej o odpowiednie zabezpieczenie hasłem, przy czym hasło powinno być przesłane innym kanałem komunikacji, np. SMS pod numerem telefonu 601 773 145).

Punkt Konsultacyjny
tel. 52 524 09 20 wew. 26
pk@pracodawcy.info.pl

Księgowość
ksiegowosc@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20 wew. 20

 
Mirosław Ślachciak
prezes zarządu
biuro@pracodawcy.info.pl

Hanna Wygocka
dyrektor biura
biuro@pracodawcy.info.pl
wygocka@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20 wew. 25
mobile 601 627 581

Lech Światły  
zastępca dyrektora biura
koordynator usługi proinnowacyjnej
koordynator ds. doradztwa i informacji
swiatly@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20 wew. 26
mobile 661 528 009

Kamila Wojcieszak
asystent dyrektora biura
biuro@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20
mobile 601 773 145

Joanna Paprocka
asystent dyrektora biura
biuro@pracodawcy.info.pl
paprocka@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20
mobile 601 773 145

Lucyna Rybacka
koordynator ds. szkolenia i public relations
rybacka@pracodawcy.info.pl
szkolenia@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20 wew. 23
mobile 887 788 988

Dorota Filarecka-Stanek 
koordynator ds. szkolenia
filarecka@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20 wew. 20
mobile 661 528 001

Radosław Ostrówka
konsultant
ostrowka@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20 wew. 26
mobile 693 565 690

Grażyna Popielewska
specjalista
popielewska@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524 09 20 wew. 26
mobile 605 900 626

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia