MF Consulting Monika Filipiak
Monika Filipiak
Sarnia 14
Toruń
Doradztwo i konsulting

Adres do korespondencji: Gagarina 40/3, 87-100 Toruń.

Firma MF Consulting zajmuje się outsourcingiem rachunkowości, nadzorem księgowym oraz obsługą kadrowo-płacową podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi doradztwa w zakresie rachunkowości, analiz księgowych i zarządczych, aktualizacji polityk rachunkowości i planów kont, przeglądów ksiąg rachunkowych oraz wyprowadzania zaległości w księgach rachunkowych. Ponadto wspiera w procesach sporządzania sprawozdań okresowych i rocznych.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia