ALERT PRAWNY COVID-19 | Uproszczony ZUS, ciągłość zarządzania, środki ostrożności

Prezentujemy kolejny ALERT PRAWNY COVID-19 opracowany przez naszą firmę członkowską – Kancelarię Ostrowski i Wspólnicy.

 

 

 

 

 

 

W załączonych poniżej materiałach znajdziecie informacje nt.:
1. Ułatwienia ZUS dla przedsiębiorców – uproszczone wnioski o odroczenie lub zawieszenie składek.
Przedsiębiorca, który z powodu epidemii ma problemy z płatnością składek może skorzystać z uproszczonych form pomocy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił szczegółowe informacje dotyczące ulg dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.
2. Zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 a ciągłość zarządzania.
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego właściciele i menedżerowie skupiają swoją uwagę i wysiłki przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości produkcji/sprzedaży/usług przedsiębiorstwa.
Często zapominają przy tym o sobie samych i o tym, że skutki pandemii wirusa mogą dotknąć również ich osobiście - a w konsekwencji zarządzane przedsiębiorstwo.
3. Środki ostrożności pracodawcy i pracownika w związku z zagrożeniem.
KAŻDA osoba, która miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARSCoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) powinna bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

ALERT PRAWNY COVID 19 – UPROSZCZONY ZUS
ALERT PRAWNY COVID 19 – CIĄGŁOŚĆ ZARZĄDZANIA
ALERT PRAWNY COVID 19 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia