Czas budować partnerstwa

Pracodawcy Pomorza i Kujaw uruchamiają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy". Konkurs nr 2 dotyczy voucherów kooperacyjnych.

Po ogłoszeniu w ubiegłym tygodniu konkursu nr 1 na wparcie w ramach voucherów indywidualnych, czas na voucher kooperacyjny.  Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu usług w zakresie:

- badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615),

- badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.

Maksymalna wielkość wsparcia w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego wynosi 400000 złotych.
Intensywność wsparcia do 90% kosztów kwalifikowanych. Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 2 000 000 złotych.

Nabór będzie prowadzony podobnie jak w przypadku vouchera indywidualnego za pomocą Generatora Wniosków o udzielenie

wsparcia udostępnionego na stronie internetowej Projektu www.voucherbadawczy.pl od dnia 11 lutego 2014 roku do dnia 24 lutego 2014 roku przez całą dobę (szczegóły złożenia wniosku w Regulaminie).

Voucher kooperacyjny będzie finansować przedsięwzięcie badawcze partnerskie określone wnioskiem złożonym wspólnie przez minimum 3 niezależnych przedsiębiorców.

Voucher  ten powinien być realizowany przez przedsiębiorstwa działające wspólnie w ramach klastra lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego lub zmierzające do utworzenia     w okresie realizacji przedsięwzięcia badawczego struktury klastrowej lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego (kryteria dostępu weryfikowane w konkursie).

http://www.voucherbadawczy.pl/File/Blog/file/Voucher/Dokumenty/Ogloszenie_o_konkursie_kooperacyjnym_nr_2.pdf

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia