Gdzie jest ta tarcza?

Prezentujemy kolejne stanowisko Pracodawców RP w sprawie tzw. „Tarczy Antykryzysowej” - uchwalanej dzisiaj przez Sejm. Niestety, okazuje się, że Rząd, mimo intensywnych konsultacji z partnerami dialogu społecznego, nie chce zrozumieć problemów przedsiębiorców i pracowników w tym trudnym czasie. Pracodawcy RP w stanowisku wskazują, że:

 

„Proponowane rozwiązania w pakiecie ustaw nie uwzględniają większości uwag zgłaszanych przez Pracodawców RP. Mimo ciężkiej pracy ekspertów, zgłoszeniu setek ważnych, konstruktywnych uwag, obecny projekt tego nie obejmuje. Nie uwzględniono nawet obiektywnych uwag redakcyjnych, porządkujących, nie uwzględniono nawet działań niegenerujących kosztów. Nie można tego usprawiedliwiać brakiem czasu, skoro był czas, aby do projektu dodać “wrzutki” w postaci zaostrzenia warunków i kryteriów dla niektórych instrumentów wsparcia czy nieadekwatne obciążenie branży pożyczkowej, co doprowadzi do upadku tych firm i utraty 40 tysięcy miejsc pracy. Okazuje się, że 212 mld zł, to jednak fikcyjna “bazooka”. W tych 212 mld zł, oprócz potrzebnych instrumentów kapitałowo-finansowych obiecano najpierw 66 mld zł bezpośredniego wsparcia dla firm, pracowników i służby zdrowia, potem już mówiono  o 80 mld zł bezpośredniego wsparcia. A w ocenie skutków regulacji widzimy jedynie wsparcie na kwotę zaledwie ok. 38 mld zł w 2020 r. Gdzie jest ta tarcza?”

 

W ostatnich dniach jedynie Ministerstwo Finansów wysłuchało postulatów Pracodawców RP – termin zapłaty podatku CIT dla firm został przedłużony do 31 maja. Początkowo propozycja dotyczyła wyłącznie organizacji non-profit – Pracodawcy RP wnioskowali o rozszerzenie tego rozwiązania na przedsiębiorców. Po ostatnich zmianach Tarcza Antykryzysowa przewiduje, że mikro- i małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie do kosztów zatrudnienia przez trzy, a nie sześć miesięcy. Przewiduje się natomiast zwolnienie ze składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność.

 

Mamy nadzieję, że Rząd zmieni swoją decyzję, obserwując negatywny wpływ pandemii na stan gospodarki. Aktualnie projekt ustaw jest procedowany przez Sejm. 

STANOWISKO PRACODAWCÓW RP 26.03.2020

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia