Kiedy samorządy lokalne wzmocnią wsparcie dla firm w czasie koronakryzysu?

Samorządy lokalne w regionie kujawsko-pomorskim pomagają przedsiębiorcom podczas pandemii. Przypominamy, że nasza organizacja wystąpiła z apelem do samorządów o pilne wdrożenie szerszego wsparcia w postaci umorzeń w płatnościach podatków lokalnych, najmu i dzierżawy. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu to zbyt mało. Zaproponowaliśmy też wdrożenie proporcjonalnych zwolnień z podatków od nieruchomości dla tych, którzy obniżą czynsze dla swoich najemców. Ponadto informowaliśmy, że firmy będą potrzebowały kompleksowego wsparcia w zakresie pozyskiwania pożyczek, kredytów obrotowych i poręczeń kredytowych. Stąd zgłosiliśmy potrzebę rozwinięcia tych instrumentów finansowych i uruchomienia bezpłatnych porad.

Ponowiliśmy aktywność w tej sprawie, przekazując apel do wszystkich starostw i gmin w regionie kujawsko-pomorskim.
PRZECZYTAJ APEL

Dlaczego liczymy na samorządy lokalne? Bo, tak jak przekonują Pracodawcy RP: „ (…) właśnie miejscowym firmom, zasilającym podatkami i daninami lokalną społeczność, opłaca się pomóc. (…) Dorzynanie ich „w imię księgowych zasad” egzekwowaniem opłat po prostu się nie kalkuluje. Zlikwidują one swoją działalność. Gmina nie dostanie należnych danin i opłat. Ani teraz, ani za pół roku. A kto dziś uruchomi nowy biznes? Gdyby jednak pomóc przetrwać swojemu przedsiębiorcy, to za 2-3 miesiące jego firma powoli ruszy. Łatwiej bowiem „odmrozić” biznes niż budować go od zera.” Co jeszcze mogą zrobić samorządy? Pracodawcy RP przekonują, iż powinny uruchomić kontrakty dla lokalnych firm, płacić za usługi i dostawy, nie czekając do końcowego dnia terminu, zmniejszać podatki i czynsze. Więcej informacji znajdziecie w artykule SAMORZĄDY – NADZIEJA GOSPODARKI.

Funkcjonuje tzw. Tarcza Antykryzysowa, która daje samorządom terytorialnym podstawę prawną do szerszego wsparcia w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości lub odroczenia terminu płatności do 30.09.2020. Można też wprowadzić inne działania. Na bieżąco monitorujemy działania samorządów. Minął miesiąc, a w kwestii wsparcia firm niestety niewiele się zmieniło w naszym regionie. O wiele wyższą inicjatywą wykazują się równolegle inne miasta w kraju – m.in. Kraków, Gdańsk, Katowice, Kielce. Zastosowano tu przykładowo ulgi w spłacie należności wobec gminy, obniżenie czynszów, wsparcie dla działalności turystycznej, artystycznej i sportowej oraz organizacji pozarządowych, bezpłatne porady dla firm nt. dostępnych instrumentów wsparcia ( w tym o Tarczy Antykryzysowej), utrzymanie dotacji dla żłobków niepublicznych mimo, że opieka nad dziećmi jest zawieszona.

W dniu 23.04.2020 nieznaczne rozszerzenie w programie wsparcia wprowadziło Miasto Toruń, którego Rada uchwaliła zmiany w budżecie na 2020 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przypominamy, że w ramach przyjętego w marcu 2020 r. programu „Toruń dla przedsiębiorców” zaproponowano możliwość rozkładania na raty i odraczania terminów płatności podatków lokalnych i dzierżawy głównie tym firmom, które utraciły możliwość zarobkowania. Najemcy gminnych lokali użytkowych mogli też wnioskować o częściowe umorzenie należności za czynsze. Miasto Toruń rozszerza teraz program, wprowadzając możliwość całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. dla MŚP, które podlegają całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego wszyscy przedsiębiorcy, których płynność uległa pogorszeniu mogą przesunąć termin płatności podatku od nieruchomości za kwiecień, maj, czerwiec 2020 do 30 września 2020 r. Rezygnuje też z naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku odraczania terminów płatności podatku lub rozkładania na raty. Dodatkowo wprowadzono tu zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
https://torun.direct/news/torun-dla-przedsiebiorcow-pelen-pakiet-0

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia