Konkurs 5/1.1.1/2020: Szybka ścieżka - Koronawirusy

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniach 06.05.2020r. – 31.12.2020r. będzie prowadzić nabór wniosków w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 “Szybka ścieżka - Koronawirusy”.

 

 

 

 

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Przedmiotem projektu muszą być badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Przedsiębiorstwa (w tym duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł (MŚP), 2 mln zł (duże i konsorcja).
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln Euro.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-...

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Lech Światły
tel.: 661 528 009
mail: swiatly@pracodawcy.info.pl.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia