Konkursy Państwowej Inspekcji Pracy promujące dobre praktyki bhp

Informujemy, że Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła konkursy:
- Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
- Konkurs Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej.

Zachęcamy do składania wniosków!
Szczegóły konkursów prezentujemy poniżej.

 

 

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy:

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej lub zespołowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie:
- prewencji zagrożeń zawodowych;
- nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy;
- wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w dziedzinie ochrony pracy;
- popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.
Nagroda tej samej osobie fizycznej lub temu samemu zespołowi może być przyznana tylko raz.

Zarządzenie i wniosek do pobrania TUTAJ
Laureaci 2019

Informacje Ogólne:
W trosce o bezpieczeństwo pracy pracowników oraz ze względu na przedłużający się stan epidemii w Polsce, dokumentację – zgodną ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej – należy składać do 30 czerwca br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Konkurs Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej:

Cel konkursu:
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy (zdefiniowani zgodnie z KP, niezależnie od rodzaju działalności oraz formy własności), którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy.
Ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zakładach o różnej wielkości zatrudnienia, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:
• I kategoria - zakłady pracy do 49 zatrudnionych,
• II kategoria - zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych,
• III kategoria - zakłady pracy powyżej 249 zatrudnionych.

Regulamin i wniosek do pobrania TUTAJ
Laureaci 2019

Informacje Ogólne:
Ze względu na przedłużający się stan epidemii w Polsce decyzją Głównego Inspektora Pracy zmianie ulega termin zgłaszania wniosków konkursowych do Okręgowych Inspektoratów Pracy. Ostateczny termin złożenia dokumentacji związanej z konkursem "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" upływa 30 czerwca br.

Więcej informacji o konkursach na stronie Państwowej Inspekcji Pracy:
https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkursy-karty/73195,konkursy-pip.html

Udział w konkursach jest bezpłatny.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia