Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego w dniach 01.06.2020r. – 31.12.2020r. będzie prowadzić nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 POIR “Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

 

 

 

 

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze, a także wydatki związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kluczowe zmiany w stosunku do dotychczasowych konkursów:
- nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia,
- zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym,
- zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/k...

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Lech Światły, tel. 661 528 009 lub mail: swiatly@pracodawcy.info.pl

Jednocześnie przypominamy, że nasza organizacja realizuje usługi doradcze w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, a w zakresie “Kredytu na innowacje technologiczne” mamy sukcesy w postaci wsparcia otrzymanego i z powodzeniem rozliczonego przez naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy!

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia