Mikroprzedsiębiorstwa z makropotencjałem

16 października br. odbyło się kolejne bezpłatne seminarium z cyklu spotkań dla przedsiębiorców organizowanych przez Pracodawców Pomorza i Kujaw (dawniej Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców). Uczestnicy mieli okazję uzyskać informacje z zakresu wsparcia dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie współorganizowane z Bankiem BGŻ S.A. III Oddział w Bydgoszczy poświęcono zasadom udziału w konkursie  Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.  Działanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez unowocześnianie i podniesienie efektywności ich działania.

Uzyskanie dofinansowania umożliwi przedsiębiorstwom wzbogacenie  oferty wytwórczej, produktowej, usługowej i technologicznej, a wdrażanie kolejnych projektów stymulujących rozwój przyczyni się również do rozwoju ekonomicznego i społecznego województwa kujawsko-pomorskiego. Dlatego też konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU działającego przy Pracodawcach Pomorz i Kujaw oraz Dyrektor Banku BGŻ S.A. w Bydgoszczy Edyta Zwierska w sposób wyczerpujący objaśniali najistotniejsze zagadnienia związane z udziałem w konkursie oraz możliwościami współpracy z bankiem w tym zakresie.

Jakub Buczek, konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU, podczas prezentacji omówił kwestie związane z kryteriami formalnymi i merytorycznymi konkursu. Prowadzący rozwiał również wątpliwości uczestników dotyczące sposobu przygotowania dokumentów aplikacyjnych i wniosku o dofinansowanie.

Koordynator PK KSU Agnieszka Zaremba zwróciła szczególną uwagę na najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Z kolei możliwości finansowania rozwoju mikroprzedsiębiorstwa ze źródeł bankowych przedstawiła w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Edyta Zwierska.  

Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie wśród mikroprzedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, czego dowodem była wysoka frekwencja.

Szczegółowych informacji na temat wsparcia inwestycji mikroprzedsiębiorstw udzielają pracownicy Punktu Konsultacyjnego KSU w Bydgoszczy.

Punkt Konsultacyjny KSU
Pracodawcy Pomorza i Kujaw
(dawniej Kuj.-Pom. Związek Pracodawców i Przedsiębiorców)
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
tel. 52 585 91 65
faks 525859161

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania:

Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013– Jakub Buczek, Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU

Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia