Nowe firmy w Pracodawcach Pomorza i Kujaw

Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców przyjął nowych przedsiębiorców w skład Członków Zwyczajnych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat działalności firm prowadzonych przez nowych Członków Związku:
   

 

 TELETEST Sp. z o.o. - Prezes - Bolesław Bagrowski

Firma powstała w Bydgoszczy w 1987r. i  jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w usługach z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony technicznej mienia. Kadrę tworzy zespół ludzi, w skład, którego wchodzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni inżynierowie projektanci systemów z uprawnieniami budowlanymi oraz instalatorzy
i konserwatorzy. Firma prowadzi działalność na terenie całego kraju i na obszarze Unii Europejskiej. TELETEST Sp. z o.o. ściśle współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz producentami urządzeń. W zakresie ochrony obiektów zabytkowych utrzymuje ścisły kontakt z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.
Od ponad 17 lat firma wykonuje prace projektowe, instalacyjne oraz serwisowe związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi – kompleksowo we wszystkich obiektach dawnego STOMIL OLSZTYN S.A., a obecnie MICHELIN POLSKA S.A. w Olsztynie. Dysponuje magazynem izotopów promieniotwórczych. Posiada transport i środki łączności pozwalające na dotarcie do chronionych przez firmę obiektów na terenie całego kraju w przeciągu 4 h na wezwanie Klienta. Czynnie włącza się w proces unifikacji i aktualizowania polskich norm zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej oraz tworzenie nowoczesnych krajowych systemów wykrywczych pożaru.

Strona internetowa: www.teletest.pl

ZENIT PLUS Sp. z o.o. – Właściciel – Małgorzata Stawicka

Firma oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, obejmujących między innymi: otwarcie i zamknięcie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencję przychodów, kosztów, rozrachunków, zmian majątku i kapitału na odpowiednich kontach księgowych, kontrolę dokumentów, ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz odpisy amortyzacyjne, ewidencję wyposażenia, sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów, ustalanie wyniku bilansowego i podatkowego, przygotowanie i wysłanie do klienta informacji dotyczącej wysokości miesięcznych lub kwartalnych kwot z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i  podatek od towarów i usług (VAT) jak również z tytułu podatków lokalnych, przygotowanie i wysłanie do odpowiednich urzędów prawem wymaganych deklaracji, informacji  i sprawozdań (urząd skarbowy, ZUS, GUS, NBP itd.), sporządzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności firmy, dostarczenie sprawozdania finansowego z zeznaniem rocznym do odpowiedniego urzędu skarbowego, przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Dodatkowo Firma oferuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Monitoruje zmiany w przepisach prawa pracy, jak również ubezpieczeniach socjalnych. Dzięki temu Klienci mogą bez obaw powierzyć firmie nadzór nad polityką personalną przedsiębiorstwa oraz prawno-administracyjną stroną zawierania umów z pracownikami.

 

Kilkanaście lat doświadczenia w świadczeniu różnorodnych usług na rzecz przedsiębiorstw pozwoliło Firmie ZENIT-PLUS Sp. z o.o. zgromadzić wiedzę, którą chętnie dzieli się z Klientami. Wiedza ta dotyczy nie tylko księgowości, kadr i płac, ale także systemu podatkowego i innych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa.
ZENIT PLUS Sp. z o.o. oferuje także usługi finansowe. Przeprowadza analizy, planuje i dobiera narzędzia, które pomagają Klientom podejmować najważniejsze decyzje służące maksymalizacji dochodów. W ramach świadczonych usług finansowych firma m.in. sporządza wyceny wartości przedsiębiorstw, przeprowadza testy na utratę wartości aktywów, tworzymy biznes plany, analizuje opłacalność inwestycji, przeprowadzi badania due diligence, wdrażamy controlling, tworzy strategie finansowania przedsiębiorstw.

 

POLDER Sp. z o.o. – Prezes – Tadeusz Przymus

Firma jest największym w Polsce producentem kajmaków i gotowych mas kajmakowych. Specjalnością firmy są kajmaki, których produkcja opiera się na tradycyjnych recepturach, takich jak KAJMAK i DULCE DE LECHE. Produkty te są wyrobami najwyższej jakości, a ich walory organoleptyczne uzyskiwane są poprzez zastosowanie odpowiednich surowców i obróbkę technologiczną. Kajmak – którego technologię firma opracowała na bazie staropolskich przepisów kuchni dworskiej - został wpisany w 1997 roku na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych i Regionalnych jako produkt tradycyjny Pomorza i Kujaw. Kajmaki i dulce de leche mają szerokie zastosowanie jako gotowe masy cukiernicze oraz  jako nadzienia i polewy.  Naturalny, szlachetny smak tych produktów znakomicie nadaje się do wytwarzania wykwintnych wyrobów cukierniczych najwyższej jakości. Ponadto firma współpracuje z największymi hurtowniami cukierniczo-piekarniczymi na terenie całej Polski.

Strona internetowa: www.polder.biz.pl

 

Mamy nadzieję, że przynależność do Związku, szeroki zakres oferowanej pomocy – obejmujący lobbing, świadczenie usług doradczo-szkoleniowych, jak również działalność promocyjną – umożliwią optymalny rozwój ww. przedsiębiorstw oraz utrwalą ich dobrą opinię wśród pracodawców.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia