Po konferencji "Region Gospodarka Unia"

Wspieranie innowacyjności, potrzeba współpracy między podmiotami działającymi na terenie regionu, konieczność podejmowania działań na rzecz rodzimych przedsiębiorców. To tylko niektóre postulaty pojawiające się podczas kolejnej konferencji z cyklu Region – Gospodarka – Unia, która odbyła się 21 maja w Toruniu.  

Debatę otworzył Mirosław Ślachciak, Wiceprezydent Pracodawców RP i Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw. Wyjaśnił, że dzięki debacie przedsiębiorcy będą mieli szansę ocenić, czy osoby, które ubiegają się o mandat, będą rzeczywiście pracować na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Wiceprezydent tłumaczył, że zbyt wiele istotnych decyzji zapada w Brukseli, a przed przedsiębiorcami z regionu stoi zbyt wiele wyzwań, by mogli sobie pozwolić na nieskuteczną reprezentację w Parlamencie Europejskim.

 – Zapytamy dziś kandydatów m.in. o to, czy wiedzą, jakie szanse i wyzwania stoją przed regionem, czy mają pomysł, jak inwestować pieniądze z nadchodzącej perspektywy finansowej – mówił Mirosław Ślachciak.

 Potrzeba wsparcia rządzących

 W pierwszym panelu dyskusyjnym uczestniczyli: Jan Vincent-Rostowski, kandydat Platformy Obywatelskiej, i Jacek Kostrzewa z Nowej Prawicy oraz Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, i Andrzej Wosik, Prezes Zarządu EBUD Przemysłówka.

 – Zdaję sobie sprawę z tego, że dużo zależy od nas, ale nie damy sobie sami rady. Potrzebujemy wsparcia ze strony rządzących. By móc inwestować i rozwijać się, musimy mieć dobrą infrastrukturę komunikacyjną, dostęp do kapitału bezpośredniego – postulował w imieniu przedsiębiorców Prezes Andrzej Wosik. Teresa Kamińska mówiła m.in. o tym, że podmioty, które dziś działają na rynkach lokalnych, muszą się ze sobą łączyć. – Jesteśmy za mali, aby ze sobą konkurować. Dlatego powinniśmy się jednoczyć, by konkurować z innymi – podkreśliła.

 W tym kontekście szczególnie istotne jest zawiązywanie klastrów, parków naukowo-technologicznych itp., zrzeszających ze sobą różne podmioty – również te, które nie zajmują się działalnością komercyjną. – Instytucje badawczo-rozwojowe muszą być obok siebie. Tu, jak nigdzie indziej, liczą się współpraca, przepływ pomysłów, kontaktów, idei. Warto wydać pieniądze na tworzenie otoczenia sprzyjającego przedsiębiorcom –  dodała.

 Jan Vincent-Rostowski zwrócił uwagę na te elementy, które w regionie dzięki funduszom unijnym już udało się zrealizować. Podkreślił, że w jego ocenie kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju całego województwa będzie miał np. tzw. Żelazny Trójkąt czyli trzy trasy łączące Kujawsko-Pomorskie z różnymi częściami Polski – nowo otwarta autostrada A1, droga ekspresowa S5 i S10.

Współpraca miast i spójność działań

Uczestnikami drugiego panelu (Nowa perspektywa finansowa UE – jak inwestować dla przyszłego wzrostu) byli: Urszula Iwicka (SLD), Tadeusz Zwiefka (PO) oraz Tomasz Kruszewski (z firmy T KOMP Tomasz Kruszewski) i Krzysztof A. Wojciechowski (współzałożyciel firmy Grados i członek jej zarządu).

Tadeusz Zwiefka podkreślił, że jednym z najistotniejszych elementów, na które należałoby zwrócić uwagę przy wydawaniu środków pochodzących z nowej perspektywy, jest spójność wszystkich działań. Wsparcie będzie koncentrować się zwłaszcza na potrzebach sektora MŚP – generującego większość miejsc pracy – na rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, dającej rezultaty wdrażane w gospodarce innowacyjnej, oraz na tworzeniu powiązań kooperacyjnych. Zdaniem Tadeusza Zwiefki to słuszny kierunek, który odpowiada na potrzeby regionu kujawsko-pomorskiego.

Urszula Iwicka szczególną uwagę zwracała na infrastrukturę regionu, bez której trudno rozwijać innowacyjną gospodarkę. Krzysztof A. Wojciechowski tłumaczył z kolei, że doświadczenie jego firmy, pochodzące jeszcze z okresu przedakcesyjnego, wskazuje na to, że w porównaniu do instytucji publicznych zdecydowanie lepiej z wykorzystaniem środków unijnych radzą sobie prywatne przedsiębiorstwa. Przy wydawaniu środków w nowej perspektywie będzie jego zdaniem podobnie. Regionalni przedsiębiorcy funkcjonują w szczególnym okresie, którego szanse związane z dostępem do bezzwrotnych środków UE w tak dużej skali nie powtórzą się w przyszłych pokoleniach. Dlatego powinni maksymalnie zmobilizować się do przygotowywania projektów, zwłaszcza innowacyjnych. Opinię tę poparł Tomasz Kruszewski, z którego doświadczeń z działalności w Dolinie Krzemowej wynika, iż tylko ciągłe wdrażanie innowacyjnych rozwiązań daje możliwość globalnej współpracy.

Ważnym elementem dyskusji, pojawiającym się podczas obydwu paneli, była współpraca Bydgoszczy i Torunia oraz sytuacja tych miast na tle reszty województwa kujawsko-pomorskiego.

Partnerami konferencji byli Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Marszałek województwa Piotr Całbecki.

W ramach spotkania jego uczestnicy mieli możliwość skosztowania tradycyjnych regionalnych przysmaków z Pomorza i Kujaw podczas Festiwalu Smaków Regionalnych. Swoje wyroby zaprezentowały firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego – Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”, Zabytkowa Warzelnia Soli w Ciechocinku, Kujawska Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Jagna” w Tuchowie, Zakład Masarski Jan Myśliwiec Śliwice.

 

(artykuł za http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1538,liczy-sie-wspolpraca-i-s...)
Relacja TVP Bydgoszcz
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/biznes/przedsiebiorcy-przeswietl...

Galeria 1

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia