Program dla rozwoju regionu

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pracodawcy Pomorza i Kujaw  także biorą w nich udział. W ten sposób wpływają na wydatkowanie środków pomocowych Unii Europejskiej w regionie kujawsko-pomorskim. Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne K-P  RPO 2014-2020 odbyła się Pałacu Bursztynowym we Włocławku w czwartek 7 listopada. Równolegle ruszyły także konsultacje online programu. Niezależnie od formuły uzgodnienia te zakończą się 17 grudnia br. Najbliższe spotkania odbędą się 14 i 15 listopada w Toruniu (m.in. Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz 19 listopada w Bydgoszczy (spotkanie z przedstawicielami środowisk gospodarczych).
Prace związane z przygotowywaniem K-P RPO 2014-2020 trwają od wielu miesięcy. Będzie to najważniejsze  narzędzie określające sposób wydatkowania funduszy strukturalnych UE przypadających na Kujawsko-Pomorskie. Pierwotna wersja programu (określana  przez administrację marszałkowską jako wersja 2.0) poddawana jest obecnie konsultacjom. To przyjęty przez zarząd województwa efekt ustaleń urzędników i ekspertów, wśród których są reprezentanci środowisk samorządowych, naukowych i edukacyjnych oraz biznesowych, a także rządu i organizacji pozarządowych. W tym gronie są przedstawiciele Pracodawców Pomorza i Kujaw, dzięki czemu mamy możliwość wyrażania opinii środowiska gospodarczego, zwłaszcza w zakresie konieczności określenia specjalizacji inteligentnych, kierunkujących wydatkowanie środków unijnych zgodnie z potrzebami regionu.    

- Przygotowywany program operacyjny różni się od RPO 2007-2013. Znajdą się w nim bowiem nie tylko środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale także pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotąd rozdysponowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oznacza to, że planowanie podziału wsparcia dotyczy zarówno projektów inwestycyjnych, jak i tak zwanych projektów miękkich, związanych z rozwojem społecznym  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Projekt Kujawsko-Pomorskiego RPO 2014-2020 tutaj (suplement tutaj).

Spotkanie w Pałacu Bursztynowym było poświęcone prezentacji projektu, a także prezentacji strategii rozwoju województwa do roku 2020. Zapisano w niej strategiczne cele modernizacyjne i działania, które należy podjąć w celu ich osiągnięcia w najbliższej siedmiolatce. Wiele z tych przedsięwzięć będziemy realizować dzięki środkom z puli K-P RPO 2014-2020, szacowanym obecnie na 1,7 miliarda euro.

 

(na podst. informacji rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego)

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia