Promocja marek produktowych na targach-Go to Brand

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem konkursu Go to Brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Pozyskane dofinansowanie można przeznaczyć na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjneoraz sfinansowanie kosztów usługi doradczej wskazującej kierunki promocji marek produktowych zagranicą.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, których lokalizacja projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • budowa i wykańczanie budowli,
 • części samochodowe i lotnicze,
 • maszyny i urządzenia,
 • moda polska,
 • IT/ICT,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • sprzęt medyczny,
 • branże kosmetyczna,
 • meblarska,
 • usług prozdrowotnych.

 

Termin składania wniosków: od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania: 425 670,00 zł

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego-do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
 • do 85% - dla mikroprzedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

 

Zapraszamy firmy członkowskie Pracodawców Pomorza i Kujaw do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia firmy, jej organizacji i marketingu oraz finansowania rozwoju (w tym z udziałem dotacji).

Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew.26 lub mailowo pk@pracodawcy.info.pl.

 

Możliwe jest też umówienie indywidualnych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Związku przy ul. Gdańska 141/3/6 w Bydgoszczy.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia