Szkolenie „Zmiany w programie Płatnik - nowa wersja programu 9.01.001”

W najbliższym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni nową radykalnie zmienioną wersję programu Płatnik 9.01.001, która ostatecznie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Program powstał w celu zapewnienia poprawności danych wykazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez płatników składek, w wyniku czego ma zmniejszyć się liczba postępowań wyjaśniających.

Najważniejszą ze zmian jest bezpośrednie połączenie programu użytkownika z dokumentacją znajdującą się na serwerze ZUS, co pozwoli uniknąć wielu błędów i wyeliminować konieczność dokonywania korekt.

Obsługa NOWEGO PŁATNIKA jest całkowicie odmienna od dotychczasowego programu i zawiera takie nowości jak:

  •  Całkowicie NOWY sposób pobierania danych z ZUS oraz wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych.
  • Tworzenie NOWEJ informacji miesięcznej i rocznej dla ubezpieczonego.
  • NOWY zakres informacyjny dokumentów ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA.
  • Zwiększenie zakresu weryfikacji dokumentów i ilości błędów krytycznych przed wysyłką do ZUS.
  • Obsługa postępowań wyjaśniających przed przetworzeniem dokumentów w systemie ZUS.

Chcąc przybliżyć Państwu powyższą tematykę  serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu, którego celem jest uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy na temat najnowszej wersji programu Płatnik w wersji 9.01.001.

 
Termin szkolenia: 13.11.2013 r., w godz. 9:00-15:00

Miejsce szkolenia: Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, ul. Mennica 6 w Bydgoszczy

Koszt szkolenia na 1 uczestnika:

  • Dla firm członkowskich K-PZPiP: 280zł + VAT
  • Dla pozostałych firm: 350zł + VAT

 
Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer: 0 52 58 59 161 lub skan dokumentu mailowo na adres : filarecka@kpzpip.pl do dnia 08.11.2013 r.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filarecka-Stanek
Koordynator ds. Szkolenia  
tel. (52) 585 91 64

Oferta szkolenia

Program spotkania

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia