Tarcza Antykryzysowa 2.0 - praktyczne informacje

W piątek, Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0 (Ustawa jest dostępna TUTAJ).

 

 

 

 

Prezentujemy zmiany dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców w porównaniu z Tarczą Antykryzysową 1.0:

a) Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy
1.0 Pracodawca może obniżyć wymiar czasu o 20%.
2.0 Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% (Art. 73 pkt. 20 b).

b) Świadczenie postojowe
1.0 Osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionym przysługuje świadczenie postojowe wypłacane jednorazowo.
2.0 Osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionym przysługuje świadczenie postojowe wypłacane nie więcej niż trzykrotnie, pod warunkiem, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.
Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia (Art. 73 pkt. 35 a).

c) Mikropożyczka
1.0 O mikropożyczkę w kwocie 5 tys. zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Mikropożyczka zostanie umorzona, jeśli przedsiębiorcy utrzymają stan zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia.
2.0 O mikropożyczkę w kwocie 5 tys. zł mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników oraz niezatrudniający pracowników. Mikropożyczka zostanie umorzona, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia (Art. 73 pkt. 40 b).

d) Zwolnienie ze składek ZUS, zdrowotnych, FP, FGŚP, FS, FEP
1.0 Możliwe jest zawnioskowanie o zwolnienie przez trzy miesiące z obowiązku opłacenia składek do ZUS (za miesiące marzec-maj 2020 r.). Zwolnienie dotyczy mikroprzedsiębiorców - płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, jak i samozatrudnionych.
2.0 Możliwe jest zawnioskowanie o zwolnienie przez trzy miesiące z obowiązku opłacenia składek do ZUS. Zwolnienie dotyczy płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, jak i samozatrudnionych. Zwolnienie dotyczy również płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 49 osób, jednak zwolnienie będzie dotyczyło kwoty 50% nieopłaconych składek (za miesiące marzec-maj 2020 r.) (Art. 73 pkt 65 b). Dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem (zgłaszających do ubezpieczeń inne osoby), wprowadzono możliwość zwolnienia składki za marzec pomimo jej opłacenia (Art. 73 pkt 66).

* Podobnie jak w przypadku postojowego (Art. 73 pkt. 34 b), zmieniony zostaje termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. (Art. 73 pkt 65 c). Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego nie mogli skorzystać ze zwolnienia. Tarcza 2.0 to zmienia. Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami i wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, byłby to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r. (Art. 73 pkt. 65 b).

Komunikat Pracodawców RP: Tarcza 2.0 - podsumowanie zmian i nowe rozwiązania

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia