Tarcza Antykryzysowa - jeszcze zbyt cienka, by ochronić gospodarkę

Od kilku dni intensywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, którą  rząd proponuje przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa.  Analiza tego projektu wskazuje, że konieczne są poprawki w zakresie: utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw, wsparcia funkcjonowania rynku pracy, wsparcia ochrony zdrowia, niezbędnych rozwiązań prawno-administracyjnych/otoczenia biznesu, konieczne jest też obniżenie klina podatkowego zamiast programu inwestycji publicznych.

„Przygotowany projekt tzw. tarczy antykryzysowej idzie we właściwym kierunku, ale też ma wiele braków, które jak najszybciej należy wypełnić odpowiednimi regulacjami. W obliczu kryzysu, którego skutków nie sposób jeszcze przewidzieć, rozwiązania powinny iść dużo dalej i być bardziej elastyczne. Ponadto zaproponowane kryteria warunkujące skorzystanie ze wsparcia mogą okazać się zbyt wygórowane. W efekcie istnieje ryzyko, że niektóre instrumenty pomocowe będą fikcyjne i nieskuteczne.” – oceniamy wraz z Pracodawcami RP.

Pracodawcy RP przekazali w naszym imieniu stanowisko do rzadu. Zaznaczyli tu, że dla wyjścia z kryzysu kluczowe jest zadbanie o kondycję gospodarki – „Aby zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, pomóc przetrwać firmom i zachować miejsca pracy konieczne jest poniesienie adekwatnych nakładów finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej państwa. Jest oczywiste, że skompensowanie wszystkich strat i kosztów nie będzie możliwe. Jednak pamiętajmy, że to firmy i ich pracownicy stanowią bazę dochodów na finansowanie zadań publicznych państwa.”

Konieczne zmiany w „Tarczy Antykryzysowej”:

    1. Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw, w tym m.in. możliwość dokonania zwrotu podatku VAT i skrócenie czasu weryfikacji zwrotów z 60 do maksymalnie 14 dni oraz czasowe zawieszenie regulacji w zakresie obowiązkowego mechanizmu split payment i uwolnienie środków z rachunków VAT.

    2. Wsparcie funkcjonowania rynku pracy, w tym m.in. rozwiązania dla elastycznego czasu pracy oraz zabezpieczenie możliwości pobytu lub wjazdu do kraju cudzoziemcom zatrudnianym w kraju.

    3. Niezbędne rozwiązania prawno-administracyjne/otoczenie biznesu, m.in. poprzez uproszczenie administracji – odejście od skomplikowanych formularzy i procedur oraz restrykcyjnych przepisów, odroczenie terminów płatności danin.

    4. Obniżenie klina podatkowego zamiast programu inwestycji publicznych oraz rezygnacja ze świadczeń dodatkowych, które nie są absolutną koniecznością.

    5. Ochrona zdrowia – zapewnienie podmiotom leczniczym odpowiednich do sytuacji środków pomocowych i stworzenie specjalnych warunków pracy dla personelu medycznego, w tym m.in. przedłużenie okresu ważności orzeczeń lekarskich do 90 dni zamiast wskazanych w projekcie 60 lub 30.

Pracodawcy RP zwracają też uwagę, że w projektowanych przepisach w zasadzie brak jest rozwiązań skierowanych do dużych przedsiębiorców, którzy przecież także nie są odporni na aktualne problemy ekonomiczne.

Pełne stanowisko jest dostępne tutaj: STANOWISKO PRACODAWCÓW RP

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia