Tarcza Finansowa (PFR) - praktyczne informacje

Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

 

 

 

 

W poniedziałek 27 kwietnia wieczorem program uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem następujących banków:
1. Alior Bank
2. Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze
3. Bank Millennium
4. Bank Pekao S.A.
5. Bank Pocztowy
6. BNP Paribas
7. BOŚ Bank
8. Citi Handlowy
9. Credit Agricole
10. Getin Noble Bank
11. Idea Bank
12. ING Bank Śląski
13. mBank
14. Nest Bank
15. PKO Bank Polski
16. Santander Bank Polska
17. SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze

Aktualna lista banków dostępna jest również na stronie:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji będą mogli złożyć przedstawiciele firm, które są klientami danego banku. Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczona będzie wysokość subwencji.

Aby sprawnie wypełnić wniosek, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne) w przeliczeniu na pełen etat oraz wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich, a także wyliczyć należną kwotę subwencji.

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, będą rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PFR, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR, a także na stronach internetowych swoich banków.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.
Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności i zatrudnianie przynajmniej 1 pracownika na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Tarcza Finansowa PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm
- Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy w związku z COVID-19.
- Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm
Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Dużych Firm jest obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego:
https://bit.ly/2zDOjKX

Złożenie wstępnego wniosku jest już możliwe, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-fi...

Szczegółowe informacje nt. Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników dostępne są:
- na stronie https://pfr.pl/tarcza
- telefonicznie pod numerem 800 800 120.

Informacji udzielają także banki uczestniczące w dystrybucji środków.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia