Voucher badawczy - konkurs nr 3

Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają kolejny nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu Voucher badawczy.

W ramach konkursu przewidziano formy wsparcia:
- Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową,
- Voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy z jednostką naukową.

Maksymalna wielkość wsparcia:
- w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową wynosi 40 000 złotych,
- w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową wynosi 80 000 złotych.

Intensywność wsparcia może wynosić:
- w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową do 100% kosztów kwalifikowanych,
- w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową do 80% kosztów kwalifikowanych.

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 3 000 000,00 złotych.

Nabór będzie prowadzony za pomocą Generatora Wniosków o udzielenie wsparcia udostępnionego na stronie internetowej Projektu www.voucherbadawczy.pl od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku przez całą dobę (szczegóły złożenia wniosku w Regulaminie). 

 Ogłoszenie dostępne tutaj.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia