Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy włączają się w działania w ramach zbliżającego się Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (18-24 listopada 2013). Zapraszamy w czwartek, 21 listopada na godzinę 12:00 do Regionalnego Centrum Innowacyjności przy UTP;  ul. Kaliskiego 7, sala C 8.

 

 

Program spotkania w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

21 listopada 2013 r. godz. 12:00

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych. Prowadzący: Jakub Buczek  (15 minut)

W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP uzyskają wsparcie w postaci doradztwa o charakterze proinnowacyjnym.

W I etapie usługi przeprowadzony zostaje  audyt innowacyjności, czyli identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

W II etapie usługi udzielona zostaje kompleksowa usługa doradztwa mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w etapie I.

Podczas seminarium zostaną omówione:

- rodzaje wsparcia jakie można otrzymać w ramach Projektu oraz zasady ich dofinansowania

- zasady aplikowania w Projekcie

Region otwarty na innowacje. Prowadzący: Jakub Buczek (15 minut)

W ramach Projektu przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego będą mogli zatrudnić na minimum 6 miesięcy wysoko wykwalifikowaną  kadrę ( naukowców), we współpracy z którą opracują koncepcje, metody i kierunki rozwoju oraz innowacyjne  pomysły mające się przyczynić do podniesienia konkurencyjności firmy.

Podczas seminarium zostaną omówione:

- rodzaje wsparcia jakie można otrzymać w ramach Projektu oraz zasady ich dofinansowania

- zasady aplikowania w Projekcie

Voucher badawczy. Prowadzący: Grażyna Prażuch, Wojciech Sajdak (30 minut)

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim.

Wsparcie w postaci vouchera - bezzwrotnej dotacji - jest przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Podczas seminarium zostaną omówione:

- rodzaje wsparcia jakie można otrzymać w ramach Projektu oraz zasady ich dofinansowania

- zasady aplikowania w Projekcie

Wsparcie transferu technologii UTP – Prowadzący Radosław Ratajczak (30 minut)

Shopa – Design Thinking Workspace – Pracownia Szybkiego Prototypowania

Prezentacja przestrzeni szybkiego prototypowania w metodologii Design Thinking powstającej przy UTP. Projekt zakłada szkolenia dla pracowników naukowych UTP i pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP w Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest wypracowanie, w oparci o Metodologię Design Thinking 15 prototypów dla przedsiębiorstw.

Brokerzy Innowacji UTP – przedstawienie nowej oferty wsparcia procesu transferu technologii  na UTP.

 

Zgłoszenia przyjmują dr inż. Lidia Trzcińska z UTP; e-mail: lidia.trzcinska@utp.edu.pl oraz Marta Szarogroder koordynator ds. public relations Pracodawców Pomorza i Kujaw; tel.: 887 788 988 e-mail: szarogroder@pracodawcy.info.pl.

 

Oficjalny serwis internetowy ŚTP oraz program

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

 

Kalendarz na stronie UMB
http://www.bydgoszcz.pl/gospodarka/MSP/_wiatowy_Tydzie__Przedsi_biorczo_ci.aspx#1

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia