POLMASS S.A.
Fordońska 40
Bydgoszcz
Przetwórstwo rolno-spożywcze

Polmass S.A. produkuje preparaty mlekozastępcze dla cieląt i innych zwierząt hodowlanych, dodatki mineralno-witaminowe dla bydła i trzody chlewnej, koncentraty dla bydła oraz dodatki probiotyczne do zakiszania pasz objętościowych. Udział Polmass S.A. w rynku sprzedaży preparatów mlekozastępczych w Polsce oscyluje niezmiennie od wielu lat na poziomie 50%. Z dużym powodzeniem cieszą się preparaty mlekozastępcze, które eksportowane są do 10 krajów Europy: Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Włoch oraz do Izraela. Sukces produktów polega na tym, że Polmass sięga tylko po sprawdzone metody i komponenty, kierując się zdrowiem i wydajnością zwierząt. W sprzedaży preparatów mlekozastępczych i zakiszaczy Polmass jest liderem rynku krajowego.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia