I. Excel bez tajemnic – poziom podstawowy (kurs praktyczny) – 14-15.05.2019

Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Pracodawcy Pomorza i Kujaw zapraszają na szkolenie:
EXCEL BEZ TAJEMNIC – POZIOM PODSTAWOWY (KURS PRAKTYCZNY).
Grupa docelowa:
początkujący użytkownicy oraz osoby, które chcą usystematyzować wiedzę z zakresu podstawowej obsługi MS Excel.
Trener:
Andrzej Szymański
Program:
1. MS Excel – zagadnienia ogólne:
budowa i opis podstawowych elementów, arkusze – wstawianie, usuwanie, formatowanie, adresowanie – względne i bezwzględne, typy danych, formaty plików.
2. Funkcjonalności Excel:
formatowanie komórek, formaty liczbowe, komentarze, wstawianie i usuwanie wiersza/kolumny, scalanie komórek (zyski i straty), wklejanie specjalne, wykresy, tabele przestawne, kolaboracja, ochrona arkusza, zabezpieczenie pliku hasłem.
3. Wprowadzenie do formuł:
definicje, operatory, tworzenie formuł.
4. Formuły:
DZIŚ, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, JEŻELI, LICZ.PUSTE, MAX, MIN, SUMA, ŚREDNIA, TERAZ, ZAOKR, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.GÓRA, ZNAK.LICZBY.
Miejsce szkolenia:
Wyższa Szkoła Gospodarki - ul. Garbary 2, Bydgoszcz (sala komputerowa E 004)
Cena za udział w szkoleniu jednej osoby:
- dla firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw - 930,00 zł + VAT,
- dla pozostałych firm – 1100,00 zł + VAT.
Zgłoszenie uczestnictwa:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego mailem na adres szkolenia@pracodawcy.info.pl do dnia 25.04.2019r.

OFERTA SZKOLENIOWA: EXCEL – POZIOM PODSTAWOWY - 14-15.05.2019
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: EXCEL – POZIOM PODSTAWOWY – 14-15.05.2019
ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia