Okrągły Stół Gospodarczy

Podczas Okrągłego Stołu Gospodarczego w Bydgoszczy (20 maja 2013) przedstawiciele władz, polscy przedsiębiorcy oraz zagraniczni inwestorzy przeprowadzili diagnozę inwestycyjnych szans i zagrożeń stojących przed regionem kujawsko-pomorskim. Pomysłodawcami wydarzenia byli Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, oraz Jan Kulczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments.

– Siadamy przy stole po to, by spróbować tchnąć nowego ducha w kujawsko-pomorską gospodarkę. Aby pokazać, że autentyczne zaangażowanie przedsiębiorców, inwestorów, lokalnych władz oraz reprezentantów różnych instytucji może zaowocować konkretnymi wartościami i wykreować znaczące przedsięwzięcia gospodarcze – podkreślił Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, otwierając Okrągły Stół Gospodarczy: Inwestycje – od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej.

Jan Kulczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, zaznaczył, że władze muszą zrozumieć, iż najważniejsi są obywatele-przedsiębiorcy. Przypomniał, że jest to grupa tworząca dochód narodowy i płacąca podatki, których dystrybucją mogą się później zająć politycy.

Prezydent Malinowski podkreślał wielki potencjał województwa kujawsko-pomorskiego: – Dogodne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych, międzynarodowy port lotniczy w Bydgoszczy, bogate zaplecze naukowo-badawcze, obecność ośrodków wspierających przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu, rozwinięte rolnictwo, bogate tradycje przemysłowe regionu i jego bogactwo kulturowe – wyliczał Prezydent Pracodawców RP. W jego ocenie szczególną cechą wyróżniającą region są zapał, ambicje i potencjał intelektualny jego mieszkańców. – Z punktu widzenia ewentualnych inwestorów te wartości okazują się trudne do przecenienia – powiedział Prezydent Malinowski.

Uczestnicy Okrągłego Stołu Gospodarczego starali się określić oczekiwania inwestorów zarówno regionalnych, jak i globalnych. W dyskusji wzięli udział m.in.: Yerik Utembayev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w RP, Chi Young Chen, Dyrektor Taipei Economic and Cultural Office in Poland, Jaime Fuster Rufilanchas, Fuster & Partner, Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Bumaru, Sebastian Skuza, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz Andrzej Hass z firmy Doraco. Przedsiębiorców lokalnych reprezentowali m.in. Mirosław Ślachciak, Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Jan Wawrzkowicz, Arkada Holding, czy Maciej Ruszkiewicz z firmy ATOS.

W drugiej części wydarzenia przedstawiciele lokalnych władz oraz agencji odpowiedzialnych za rozwój inwestycji w Polsce wskazywali na szanse i bariery, jakie mogą napotkać inwestorzy w regionie kujawsko-pomorskim. Głos w dyskusji zabrali m.in.: były Premier Waldemar Pawlak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu Bożena Lublińska-Kasprzak, Członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Marek Łyżwa, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edward Hartwich oraz Prezydenci miast regionu.

Prezydent Pracodawców RP zaznaczył, że poprzez stronę Kujawsko-Pomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy z regionu cały czas mogą nadsyłać zgłoszenia projektów biznesowych, aby zainteresować nimi ewentualnych inwestorów zagranicznych. – Każdy z tych projektów zostanie wnikliwie zbadany i przedstawiony potencjalnym inwestorom, a niezależnie od decyzji wszyscy otrzymają odpowiedzi – podkreślał Andrzej Malinowski. Pierwszym rezultatem obrad Okrągłego Stołu Gospodarczego jest to, iż zainteresowanie inwestycjami w regionie kujawsko-pomorskim wyraziło 126 firm hiszpańskich.

W drugim dniu odbyły się spotkania B2B, które okazały się dobrą okazją do wymiany doświadczeń, informacji oraz nawiązania współpracy. Uczestnicy wydarzenia zwiedzali także Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Idea zorganizowania Okrągłego Stołu Gospodarczego powstała w trakcie zeszłorocznych obchodów 20-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Dwaj bydgoszczanie – Andrzej Malinowski oraz Jan Kulczyk – podjęli wówczas decyzję o biznesowej promocji regionu.

Partnerem Okrągłego Stołu Gospodarczego był Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców – organizacja członkowska Pracodawców RP, będąca profesjonalną instytucją otoczenia biznesu, która łączy promocję przedsiębiorczości z zaangażowaniem w sprawy publiczne, koncentrując swoje działania na dialogu społecznym, innowacyjności i integracji przedsiębiorców z regionu.

 

Wnioski z Okrągłego Stołu Gospodarczego

 

Jan Kulczyk o Bydgoszczy

 

Relacja z konferencji Okrągły Stół Gospodarczy 20.05.2013

 

Relacja prasowa z briefingu prasowego 20.05.2013

 

Galeria

 

PARTNERZY

 

 

 

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia