Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
Startowa 2
Bydgoszcz
Produkcja sprzętu elektrycznego elektronicznego komputerowego i pomiarowego

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego zajmuje się:

-opracowywaniem , doskonaleniem i produkcją nowoczesnych urządzeń pomiarowo kontrolnych dla laboratoriów zbożowo- mącznych, piekarskich oraz placówek naukowo- badawczych w kraju i na export

-organizuje konferencje naukowe, szkolenia dla laboratoriów,

-wykonuje analizy produktów zbożowych, młynarskich i piekarskich.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia